My Japanese rOmance

Tháng Tư 30, 2007

My dear Nihongo diary: Day 6

Filed under: Bài làm, Mạng sư, Nhật ký tiếng Nhật, Tiếng Nhật — hieplt @ 3:36 chiều

せいかつ は たいへん むずかしい ですね。

きょうは つかねましたね。 

ごぜん コンピューターを しました。
ひる コンピューターを しました。
ごご コンピューターを しました。
より こんぴゅーたーを して います。
しゅくだい が たくさん ありますね。そして せんせい は たいへん きびしい です。

いま つかねて いますね。 いすも たいへん ねたい ですね。

あした も つかねました。
あさって も つかねました。
せいかつは たいへん むずかしい ですね。

Advertisements

Mạng sư chữa bài 5

Filed under: Bài chữa, Mạng sư, Nhật ký tiếng Nhật, Tiếng Nhật — hieplt @ 3:33 chiều

Một ngày “bực mình” của một mạng sư sẽ được tiếp nối với một bài làm tồi tệ của một đồ đệ lười biếng? Hy vọng là không phải vậy, keke 😡

Chúc mạng sư vui vẻ!

わたしの うち わたしの かぞく。

わたしの うち は あまり おおきくない ですが、 きれい です。

うちは さんがい に あります。(nha anh o tang 3 a ? )
おおきい しょくどう が あります。 よっつの へや が あります。 わたしの へや は いちばん きれい です。 ( thiet hong day )
うちの まえ は にわが あります。 にわに とてもの-. たくさんの きが あります。(khong co mau cau とてもの dau anh a , chi co とても +tinh tu / dong tu thoi )

かぞくは 四人 います( cho nay khong can が、luu y sau so dem  thong thuong khong co が kem theo dau )。 ちち、はは、わたし と いもうと -> です。

ちちは 55さい です。 ハンサム で。ー>sau です ket thuc cau thi dung dau cham chu khong dung dau phay からだ が おおきい ですが、 あまり げんき ー>げんきでは ありません。

ははは 48さい です。 からだ が ちいさい です。 きれい です。 どして ->そして しんしぇつー>しんせつ です。

いもうとは 18さい です。 とても せが たかい です。 うたが じょうず ですが、 りょうりが たいへんー>とても、or ちょっと へた です。 (cho nay dung たいへん thi cung khong sai , nhung ma thong thuong nguoi ta khong hay dung kieu nay , tai vi no co ve nhu che qua muc)

Huhuhu, ý mạng đồ muốn nói là nhà 3 tầng ạ :((

Doumo arigatou onegaishimasu. (Cảm ơn rất nhìu vì đã làm phiền? phải không nhỉ? :-/)
hihi , vay thi anh phai  dich la : うちは さんがい あります。 Hoac la うちは さんがいの たてもの です。 Con cam on rat nhieu de lam phien la : めいわく を かけて すみません。 Hoac la どうも すみません。 Con どうも ありがとう おねがいします ko co dau anh , hihi
きょうは 4がつ 30にち です。 にほんでは やすみのひ です。 わたしは ともだちと Disneyland に いく つもり でした (nghia la: da du dinh di choi Disneyland) が、 きのう の よる、みな おさけを たくさん のみました から、 つかれました。 ですから、 きょうは Disneyland に いきません。 うち で Mi Quang を つくって、たべましした。 とても おいしかったです。 Hiep さん も たくさん あそんでください。 ですけど、 しゅくだいを してくださいね。私 は いま とても ねむいです。 ちょっと ねます。 では また。

Tháng Tư 29, 2007

My dear Nihongo diary: Day 5 ~ House and Family

Filed under: Bài làm, Mạng sư, Nhật ký tiếng Nhật, Tiếng Nhật — hieplt @ 4:28 chiều

Một ngày “bực mình” của một mạng sư sẽ được tiếp nối với một bài làm tồi tệ của một đồ đệ lười biếng? Hy vọng là không phải vậy, keke 😡

Chúc mạng sư vui vẻ!

わたしの うち - わたしの かぞく。

わたしの うち は あまり おおきくない ですが、 きれい です。

うちは さんがい に あります。
おおきい しょくどう が あります。 よっつの へや が あります。 わたしの へや は いちばん きれい です。
うちの まえ は にわが あります。 にわに とてもの きが あります。

かぞくは 四人 が います。 ちち、はは、わたし と いもうと。 

ちちは 55さい です。 ハンサム です, おおきい ですが、 あまり げんきい では ありません。

ははは 48さい です。  ちいさい です。 きれい です。 どして しんしぇつ です。

いもうとは 18さい です。 とても たかい です。 うたが じょうず ですが、 りょうりが たいへん へた です。

Tháng Tư 27, 2007

Mạng sư chữa bài 4

Filed under: Bài chữa, Mạng sư, Nhật ký tiếng Nhật, Tiếng Nhật — hieplt @ 6:28 chiều

わたしの せんしゅうの りょこう。
先 週の 日曜日 わたしは ともだちと Thong Nhat こうえん へ あそびに いきました。

Thong Nhat こうえん は ハノイで いちばん きれいな こうえん です。

そこは あまり おおきくない ですが、おもしろい です。

そこに おおきい きが たくさん ありました。 どして->そして きれいな いけ が ありました。 わたしたちは いけ を 3かい さんぽしました。

てんきは よかった です。

Thong Nhat こうえんは ひとが おおかった です。

わたしたちの りょこうは たのしかった です。でも、 ちょっと つかねました。

すごい ですよ。 とても よく できました。 ぶんぽう も よかった です。
Ngu phap moi : Dong tu o the khong co ます + に + いきます。 Anh dung chinh xac luon roi do
Con そこ dung thay cho Thong Nhat こうえん nhu vay la ok . Cho nay can co mot cho chu y : cach dung cua そこ va あそこ: neu nhu minh dang noi chuyen voi mot nguoi nao do biet ve Thong Nhat こうえん thi dung そこ de thay the , con neu noi voi mot nguoi khong biet ve Thong Nhat こうえん thi dung あそこ de thay the .
Ve cach dung cua nhung pho tu , とても、たくさん、あまり…
とても: nghia la rat. Thuong dung truoc tinh tu de nhan manh cho tinh tu do . Vi du : わたしの にほんご の 先生 (ジャン 先生) は とても やさしい
です。(tu nao ko hieu hoc tro tu tra lay nha)
たくさん : nhieu . Co hai cach dung
1. dung truoc dong tu
Vd: わたし ( tuc anh Hiep ga ) の おなか は おおきい ですから、まいにち ごはん を たくさん たべます。
2.たくさん + の + Danh tu
Vd:
わたし( tuc anh Hiep ga) の おなか は おおきい ですから、 まにち たくさん の ごはん を たべます。
3.あまり: khi hoc o muc do so cap thi thuong dung kieu あまり … Dong tu ません, hoac Tinh tu o the Phu Dinh . 。 Nghia la khong …. lam .
Vd: Hiep
さん は あまり べんきょう しません。
Hiep
さん は あまり しゅくだいを しませんでした。
Hiep さん は あまり やさしくないです。
ひと が あまり おおくなかったです。
がっこう は あまり きれいじゃありません。

The nao roi , anh loan het ca chua, neu loan roi thi thoi khong day nua. Hoc hanh cang thang qua hen . Neu thay chi co tieng Nhat thoi chan qua thi lau lau le chuyen bang tieng Viet cung duoc, hihi. Nhung ma chuyen nao thiet hap dan y .

Roi , bai tap hom nay ne : hay ta ngoi nha anh dang o. Va gioi thieu nhung nguoi trong gia dinh anh nghen.
きょう 、 わたし は たくさん の じかん で しごと を しましたから、今は とても つかれました。 すぐ ねたい です。 Hiep さん も はやく ねてください。 あした は どようび です。 やすみ の ひ です。 たくさん あそんで くださいね。

My dear Nihongo diary: Day 4 – Ryokou

Filed under: Mạng sư, Nhật ký tiếng Nhật, Tiếng Nhật — hieplt @ 9:37 sáng

Hi Sensei,
Mạng đồ đệ thử chuyển qua làm bài tập trên Gmail xem có tiện hơn không. Nếu có gì bất tiện (trong việc đọc, chữa bài, v ..v ..) thì mạng sư báo lại cho mạng đồ đệ nhé ( bất tiện đầu tiên là cái Gmail này ko có smileys hihi).


わたしの せんしゅうの りょこう。

先 週の 日曜日 わたしは ともだちと Thong Nhat こうえん へ あそびに いきました。

Thong Nhat こうえん は ハノイで いちばん きれいな こうえん です。

そこは あまり おおきくない ですが、おもしろい です。

そこに おおきい きが たくさん ありました。 どして  きれいな いけ が ありました。 わたしたちは いけ を 3かい さんぽしました。

てんきは よかった です。

Thong Nhat こうえんは ひとが おおかった です。

わたしたちの りょこうは たのしかった です。でも、 ちょっと つかねました。

Keke,bài này mạng đồ đệ dùng “liều” nhiều cấu trúc mà bản thân không chắc chắn quá, chẳng hạn như là:
– Mẫu câu Động từ + ni + ikimasu.
– Soko có thay thế được cho Thong Nhat Kouen không nhỉ?
– Takusan và Totemo có khác nhau không? Mấy cái từ chỉ mức độ như là amari, takusan này mạng đồ đệ vẫn còn lơ mơ lắm.
-….
Mong mạng sư júp đỡ.

Tháng Tư 26, 2007

Mạng sư chữa bài 3

Filed under: Bài chữa, Mạng sư, Nhật ký tiếng Nhật, Tiếng Nhật — hieplt @ 5:30 chiều

わたしの まいにち -> わたしの いちにち

まいにち わたしは 7じはんに おきます。
8じはんから 11じまで FPT Dongdu センターで 日本ごを べんきょうしま。 -> べんきょうします。

それから おじの うちで ひるごはんを たべます 。 1じはんまで ひる やすみます-> ひるやすみ を します。 それから 4じまで 日本ごの しゅくだい を します 。ごぜん->( ごぜん???)ごご( buoi chieu chu nhi??) 5じに おじのうちから かえります

7じに ばんごはん を たべますそれから 9じまで きっさてんで ともだちと コーヒーを のみます それから 11じまで コンピューターの べんきょします-> コンピューターのべんきょうをします or コンピューターをべんきょうします。 11じから テレビ を みます。 それから ねます。

Mỗi ngày của tôi.
Hàng ngày tôi thức dậy lúc 7h. Từ 8 rưỡi đến 11h tôi học tiếng Nhật ở trung tâm FPT Đông du. Sau đó tôi ăn trưa ở nhà bác tôi.Tôi nghỉ trưa đến 1 rưỡi. Sau đó làm bài tập tiếng Nhật đến 4h. 5h chiều tôi từ nhà bác về nhà. Tôi ăn tối lúc 7h. Sau đó đi uống cafe với bạn cho đến 9h. Tôi học vi tính đến 11h. Từ 11h tôi xem TV, sau đó đi ngủ.

きのう テレビで さっか ー>サッカーを みました から、しゅくだいを しません でした。 ごめん。ー>ごめんなさい


Copy addresses and emails from any email account to Yahoo! Mail – quick, easy and free. Do it now…

コメント( comment ): よく かけましたね。 ミス は あまり ありませんでした。 よかった です。”それから” は おおい です。 あまり つかわないで ください。
Anh viet tot do. Khong co nhieu loi lam . Ok . Nhung ma それから hoi bi nhieu . Nho de y ddu+`ng dung nhieu qua .

kotoba

Filed under: Uncategorized — hieplt @ 4:34 chiều

15課 - 語彙 – 1 –

たちます

立ちます

Đứng

Lập

すわります

座ります

Ngồi

Tọa

椅子に~

いす

Ngồi xuống ghế

Y, ỷ – tử

つかいます

使います

Sử dụng

Sử

日本語を~


Sử dụng tiếng nhật

Nhật Bản ngữ

おきます

置きます

Đặt, để

Trí

机の上に 本を~


Đặt quyển sách lên bàn

Cơ – hạ – bản

つくります

作ります

Làm

Tác

ケーキを~


Làm bánh


つくります

造ります

Chế tạo

Tạo, tháo

車を~


Chế tạo xe ô tô

Xa

うります

売ります

Bán

Mại

シャツを~


Bán áo


しります

知ります

Biết

Tri, trí

住所を~


Biết địa chỉ

Trụ sở

すみます

住みます

Cư trú, sống, ở

Trụ

けんきゅうします

研究地ます

Nghiên cứu

Nghiên cứu

しって います

知って います

Biết

Tri

すんで います

住んで います

Đang sống

Trụ

東京、大阪に~


Đang sống ở Osaka, Tokyo

Đông kinh – đại phản

もって います

持っています

Có, mang, đang cầm

Trì

車を 持っています = 車が あります

しりょう

資料

Tư liệu, tài liệu

Tư – liêu, liệu

カタログ


Katalo


じこくひょう

時刻表


Thơi – khắc – biểu

じかんわり

時間割

Chương trình, thời khóa biểu (theo tiết như học cấp 3)

Thời gian cát

ふく

Quần áo

Phục

せいひん

製品

Sản phẩm

Chế – phẩm

ベトナム製


Made in Việt Nam

Chế

ソフト


Phần mềm


せんもん

専門

Chuyên môn

Chuyên môn

はいしゃ

歯医者

Nha sỹ

Nha y giả

とこや

床屋

Hiệu cắt tóc nam

Sàng ốc

プレイガイと


Đại lý bán vé(chỗ bán vé xem phim)


どくしん

独身

Độc thân

Độc thân

会話

とくに

特に

Đặc biệt là

Đặc

おもいだします

思い出します

Nhớ

Tư, tứ, tai – xuất, xúy

ごかぞく

ご家族

Gia đình

Gia tộc

いらっしゃいます


Kính ngữ của 来ます


こうこう

高校

Trường cấp 3

Cao – (hiệu, giáo, hào)

=こうとうがっこう

高等学校


Cao đảng học hiệu

にっぽんばし

日本橋

Tên địa danh Nihonbashi

Nhật Bản – (kiều, khiêu, cao)

Từ bổ sung

きんえん

禁煙

Cấm hút thuốc

Cấm – yên

せっけん

石鹸

Xà phòng bánh, xà bông

Thạch

タオル


Khăn mặt


「お」しごと

「お」仕事

Công việc

Sĩ sự

エンジニア
かいしゃいん

会社員

Nhân viên công ty

Hội xã viên

ぎんごういん

銀行員

Nhân viên ngân hàng

Ngân hành viên

したのいもうと

上の妹


Thượng muội

うえのいもうと

下の妹


Hạ muội

いもうとさん

妹さん


Muội


Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.